TARİHÇE

EKSPOTURK ticari çaresizlik içinde olan veya ürettiği mal ve hizmetleri ticarileştirme sorunu bulunan pek çok firmayla danışmanlık hizmeti sınırlarını aşan ortak çalışmalar/projeler yürütmüştür. 2013 yılında bu tür hizmetlerini EKSPOTURK çatısı altında toplamıştır.

Devamı…

İRADE BEYANI

Kurumların birikimlerini, değerlerini, yetenek ve yeterliliklerini dikkate alarak yönetim ve yönetim kaynaklı meselelerine çözüm bulmak, karar vericiler için karar verme sürecindeki belirsizliği ortadan kaldıracak bilgiyi üretmek, yönetim bilimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak tüm çalışanlarımızın ortak davasıdır.

Devamı…

SİYASET BELGESİ

EKSPOTURK kurumlarla iş birliği sürecinde belli politikalara uymayı taahhüt eder. EKSPOTURK hizmetleri sektörel uzmanlığa dayalı olmayıp yönetim, teşkilatlanma ve yönetim kararları için gerekli bilginin bilimsel metotlarla üretilmesi çerçevesindedir.

Devamı…

NE YAPIYORUZ?

EKSPOTURK faaliyetleri uzun vadeli sözleşmelerle “risk-kazanç ortaklığı”nı esas alan 3 başlık altında toplanmaktadır. Ticari çaresizlik, ürün ticarileştirme ve uluslararası pazarlara girme olarak gruplandırılan firmalar için farklı çalışmalar yapılmaktadır.

Devamı…

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

EKSPOTURK hizmet verdiği firmaların ölçülebilir değerler üretmesi üzerine bir iş modeli kurgulayarak çalışır. Firmaların hisselerinin satılabilirliği üzerine kurgulanan bu modelde, yatırım ve yönetim, sermaye ve risk ilişkilerinde EKSPOTURK garantör firma olarak bir network organizasyon oluşturur.

Devamı…